Schanzscher Verband

Watteverband um den Hals bei akuten Halswirbelsäulenbeschwerden.